ورود به سايت

درباره ما
پروژه ها
پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو 
 
خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی
 
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان از خط دهم سراسری گاز
 
احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک
 
افزایش تولید میدان سعادت آباد
 
خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب
 
استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آغاجاری
خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ایستگاههای کنترل فشار و اندازه گیری طرح خط لوله ششم سراسری گاز
سه ایستگاه تقویت فشار گاز از خط لوله ششم سراسری گاز (اهواز - حسینیه - کوهدشت)
دو ایستگاه تقویت فشار گاز از خط  لوله هشتم سراسری گاز (خنج - جهرم)
تولید زودهنگام میدان نفتی بند کرخه
توسعه میدان نفتی نوروز در خلیج فارس
 
مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بخش PipeRack  پالایشگاه گاز هنگام

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه بادی کوهین

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه بادی کهک

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید پالایشگاه گاز هنگام با همکاری شرکت APS ایتالیا

مهندسی تفصیلبی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک تنظیمی زاینده رود

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک طرح سد و نیروگاه بختیاری

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاههای نمارستاق 1 و 2

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی افزایش واحد بهره برداری نفت قشم

مهندسی پایه و FEED پالایشگاه گاز هنگام در جزیره قشم

مهندسی تفصیلی تاسیسات Top Side اسکله بارگیری LPG، مایعات گازی، سیستم BOG پروپان و آبگیری از دریا در پالایشگاه NGL خارگ 

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک تنظیمی تاریک و پیران

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزار دقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزان در خلیج فارس

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بهینه سازی تاسیسات بهره برداری نفت قشم

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید سیستم مشعل فشار پایین در تاسیسات بهره برداری قشم

طراحی تفصیلی بخش مهندسی ایمنی سکوهای سرچاهی هندیجان در خلیج فارس 

 

پروژه عملیات تکمیلی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان / خیرگو 
 
خدمات مشاوره و نظارت بر امور سطح الارضی جهت طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی
 
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان از خط دهم سراسری گاز
 
احداث تلمبه خانه شماره 5 خط لوله 42 اینچ انتقال نفت خام گوره / جاسک
 
افزایش تولید میدان سعادت آباد
 
خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز پایدار غرب
 
استفاده از خدمات مشاور جهت بررسی مشکلات طراحی ایستگاه تزریق گاز آغاجاری
خدمات مهندسی و طراحی تفصیلی ایستگاههای کنترل فشار و اندازه گیری طرح خط لوله ششم سراسری گاز
سه ایستگاه تقویت فشار گاز از خط لوله ششم سراسری گاز (اهواز - حسینیه - کوهدشت)
دو ایستگاه تقویت فشار گاز از خط  لوله هشتم سراسری گاز (خنج - جهرم)
تولید زودهنگام میدان نفتی بند کرخه
توسعه میدان نفتی نوروز در خلیج فارس
 
مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بخش PipeRack  پالایشگاه گاز هنگام

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه بادی کوهین

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاه بادی کهک

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید پالایشگاه گاز هنگام با همکاری شرکت APS ایتالیا

مهندسی تفصیلبی و مهندسی خرید نوسازی سیستم آتش نشانی مجتمع نفتی دریایی سلمان در خلیج فارس

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک تنظیمی زاینده رود

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک طرح سد و نیروگاه بختیاری

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک نیروگاههای نمارستاق 1 و 2

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی افزایش واحد بهره برداری نفت قشم

مهندسی پایه و FEED پالایشگاه گاز هنگام در جزیره قشم

مهندسی تفصیلی تاسیسات Top Side اسکله بارگیری LPG، مایعات گازی، سیستم BOG پروپان و آبگیری از دریا در پالایشگاه NGL خارگ 

پروژه مطالعات ساز و کار توسعه پاک تنظیمی تاریک و پیران

مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی بخشهای فرآیند، ایمنی و ابزار دقیق نوسازی و بازسازی سکوهای فروزان در خلیج فارس

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید بهینه سازی تاسیسات بهره برداری نفت قشم

مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید سیستم مشعل فشار پایین در تاسیسات بهره برداری قشم

طراحی تفصیلی بخش مهندسی ایمنی سکوهای سرچاهی هندیجان در خلیج فارس 

 

 
کارفرمایان
 
 

 

 
 

 

پروفایل شرکت

پروفایل شرکت 

 

پروفایل شرکت 

 

 
صفحه اصلی      |     درباره ما    |     مهندسی نفت گاز    |       مدیریت کربن    |       پروژه ها     |      فرصت های شغلی    |       تماس با ما
کلیه حقوق این پورتال متعلق به راهبرد انرژی میباشد.
طراحی پورتال و بهینه سازی (SEO) : شرکت راهبر